Przeglądy okresowe we własnym zakresie

Zgodnie z zaleceniami producenta dla użytkowników aut marki Honda , poniższe pozycje powinny być sprawdzane przez kierowcę z następującą częstotliwością:

• poziom oleju silnikowego - podczas każdego tankowania paliwa
• poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym układu chłodzenia - podczas każdego tankowania paliwa
• poziom płynu w zbiorniczku spryskiwacza szyb - raz w miesiącu. Jeśli warunki pogodowe powodują częste używanie spryskiwacza, poziom płynu powinien być sprawdzany i uzupełniany podczas każdego tankowania paliwa
• wycieraczki szyby przedniej - raz w miesiącu. Jeśli wycieraczki nie wycierają dokładnie szyb, należy sprawdzić czy ich gumki nie są nadmiernie zużyte lub uszkodzone
• poziom płynu automatycznej skrzyni biegów - raz w miesiącu
• poziom płynu hamulcowego, wspomagania sprzęgła i układu wspomagania kierownicy - raz w miesiącu
• ciśnienie w oponach - raz w miesiącu. Sprawdzać również zużycie bieżnika, tj. głębokość i równomierność zużycia
• akumulator, tj. stan obudowy, stan naładowania i czystość klem - raz w miesiącu
• układ klimatyzacji - sprawdzać działanie układu raz w tygodniu
• światła, tj. działanie reflektorów, świateł hamowania, świateł pozycyjnych, kierunkowskazów i oświetlenia tablicy rejestracyjnej - raz w miesiącu
• drzwi, tj. sprawdzić otwieranie i zamykanie bagażnika i drzwi, działanie zamków i zawiasów - sprawdzać okresowo

Podstawowe czynności eksploatacyjne

Większość prac wymaga dostępu do spodniej części samochodu. Nie dysponując odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i narzędziami zaleca się przeprowadzenie prac w zakładzie specjalistycznym. Wszelkie prace kierowca wykonuje na własną odpowiedzialność.

Olej silnikowy

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

Poziom oleju sprawdzać po kilku minutach od wyłączenia silnika. Pozwoli to na spłynięcie oleju do miski olejowej silnika. Samochód powinien być zaparkowany na równym i płaskim podłożu.
1. Wyciągnąć miarkę poziomu oleju (pomarańczowy uchwyt) z gniazda silnika i wytrzeć do sucha szmatką lub papierowym ręcznikiem
2. Włożyć całkowicie miarkę poziomu oleju do gniazda
3. Ponownie wyjąć miarkę oleju i odczytać poziom oleju silnikowego wg znaków umieszczonych na końcu miarki. Prawidłowy poziom oleju powinien mieścić się pomiędzy znakami MAX i MIN (górny i dolny otworek) bagnetu. Uzupełnić olej, jeśli jego poziom znajduje się poniżej znaku minimum na miarce.

Uzupełnianie oleju silnikowego

W celu uzupełnienia stanu oleju w silniku należy odkręcić korek wlewu oleju znajdujący się w górnej części pokrywy rozrządu po jego po prawej stronie (stojąc przodem do silnika). Wlać wymaganą ilość oleju i zakręcić korek. Poczekać kilka minut i ponownie sprawdzić poziom oleju. Uzupełniając poziom oleju należy zwrócić uwagę, aby nie przekroczyć poziomu MAX na miarce poziomu oleju - może to doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Zalecane gatunki oleju

Olej silnikowy stanowi główny czynnik wpływający na osiągi i trwałość silnika samochodu. Należy zawsze używać olejów dobrej jakości i pochodzących z pewnego źródła. Więcej...

Wymiana oleju i filtra

Wymianę oleju i filtra należy przeprowadzać zawsze w momencie wynikającym z tabeli przeglądów okresowych (uwzględniając przebieg i okres czasu od poprzedniej wymiany). W oleju silnikowym oraz w filtrze gromadzą się zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić silnik, o ile nie występuje ich regularna wymiana.

1. Doprowadzić silnik do normalnej temperatury pracy.
2. Otworzyć maskę i odkręcić korek wlewu oleju. Odkręcić korek spustowy oleju znajdujący się w misce olejowej silnika. Spuścić zużyty olej o odpowiedniego naczynia.
3. Odkręcić filtr oleju i spuścić pozostały olej. Do odkręcania filtra najlepiej użyć specjalnego klucza do odkręcania filtrów.
4. Nasmarować olejem gumową uszczelkę nowego filtra i zamontować go zgodnie z instrukcją dołączoną do filtra.
5. Założyć nową podkładkę na korek spustowy oleju. Wkręcić korek spustowy na miejsce z momentem 44 Nm.
6. Napełnić silnik zalecanym gatunkiem oleju. Informacje o wymaganej objętości oleju podczas wymiany (wraz z filtrem) znajdziesz tu lub tu
7. Założyć korek wlewu oleju. Uruchomić silnik. Kontrolka ciśnienia oleju powinna zgasnąć w ciągu pięciu sekund. Jeśli kontrolka świeci się nadal, wyłączyć silnik i sprawdzić czy wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie.
8. Po kilkunastu minutach pracy silnika sprawdzić szczelność korka spustowego i filtra oleju.
9. Wyłączyć silnik, odczekać kilkanaście minut i następnie sprawdzić poziom oleju. Jeśli jest to konieczne uzupełnić stan oleju do górnego poziomu na miarce.

Uwaga: częsty i długotrwały kontakt ze zużytym olejem może prowadzić raka skóry.
Uwaga: rozgrzany olej i elementy auta mogą spowodować poparzenia.
Uwaga: Nie należy wyrzucać zużytego oleju do śmietnika ani też zanieczyszczać nim środowiska.


Układ chłodzenia

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego

Poziom płynu chłodzącego silnik jest widoczny w zbiorniczku wyrównawczym, znajdującym się w pobliżu akumulatora. Jeśli poziom płynu odpowiada oznaczeniu MIN lub znajduje się poniżej tej kreski, uzupełnić płyn do poziomu MAX. Sprawdzać szczelność układu chłodzenia.
Płyn chłodzący powinien stanowić mieszaninę 50% koncentratu niezamarzającego i 50% wody. Nigdy nie dolewać samego koncentratu niezamarzającego ani samej wody. Należy zawsze stosować oryginalny płyn niezamarzający Honda Anti-Freeze. Jeśli koncentrat Honda Anti-Freeze nie jest dostępny można użyć innego dostępnego w handlu markowego płynu chłodzącego. Wiecej...
Układ chłodzenia posiada wiele części z aluminium, które mogą korodować przy stosowaniu niewłaściwego rodzaju płynu chłodzącego. Niektóre z dostępnych płynów niezamarzających, reklamowanych jako bezpieczne dla aluminium, mogą nie zapewniać właściwego zabezpieczenia przed korozją.


Dolewanie płynu chłodzącego

Jeśli zbiorniczek wyrównawczy jest całkowicie opróżniony, należy również sprawdzić stan płynu w chłodnicy.

1. Sprawdzić czy silnik i chłodnica są chłodne.
2. Obrócić korek wlewowy chłodnicy w lewo, aż do oporu, nie dociskając przy tym korka. Pozwoli to na likwidację ewentualnego nadciśnienia w układzie.
3. Zdjąć korek wciskając do w dół i obracając w lewo.
4. Poziom płynu chłodzącego powinien sięgać podstawy króćca wlewu płynu. Uzupełnić płyn w przypadku jego niedoboru.
5. Założyć korek wlewu chłodnicy. Całkowicie dokręcić.
6. Odkręcić korek i nalać płyn do zbiorniczka wyrównawczego. Poziom płynu powinien sięgać połowy odległości pomiędzy znakami MIN a MAX. Zakręcić korek wlewowy zbiorniczka.

Uwaga: Zdejmowanie korka wlewu chłodnicy przy gorącym silniku może doprowadzić do gwałtownego wypryśnięcia płynu chłodzącego na zewnątrz i spowodować poważne oparzenia. Przed zdjęciem korka chłodnicy należy odczekać na ochłodzenie silnika i chłodnicy.

Do układu chłodzenia nie należy dodawać inhibitorów korozji ani żadnych innych dodatków. Dodatki te mogą być niezgodne z płynem chłodzącym lub z częściami układu chłodzącego.

Wymiana płynu chłodzącego

Układ chłodzenia powinien być całkowicie opróżniony i napełniony świeżym płynem chłodzącym stosownie do zaleceń wynikających z tabeli przeglądów okresowych (uwzględniając przebieg i okres czasu od poprzedniej wymiany).

1. Ustawić pokrętło ogrzewania w pozycję "MAX ogrzewanie". Otworzyć maskę silnika i upewnić się, że silnik nie jest gorący.
2. Zdjąć korek wlewowy chłodnicy.
3. Odkręcić korek spustowy w dolnej części chłodnicy. Odkręcić śrubę spustową płynu chłodzącego w bloku silnika. Zlać zużyty płyn chłodzący.
4. Wyjąć zbiorniczek wyrównawczy z uchwytu, pociągając za zbiornik do góry. Wylać z niego stary płyn. Włożyć ponownie zbiorniczek do uchwytu.
5. Po opróżnieniu chłodnicy założyć korek spustowy w dolnej części chłodnicy. Gwint śruby spustowej z bloku silnika posmarować nietwardniejącym środkiem uszczelniającym. Wkręcić śrubę spustową w otwór w bloku silnika. Dokręcić.
6. Przygotować potrzebną ilość świeżego płynu chłodzącego. Informacje o wymaganej objętości płynu chłodzącego podczas wymiany znajdziesz tu lub tu.
7. Napełnić płynem chłodzącym chłodnicę aż do dolnej krawędzi króćca wlewowego.
8. Poluzować śrubę odpowietrzającą w górnej części silnika. Dokręcić śrubę, jeśli zacznie wypływać płyn chłodzący bez pęcherzyków powietrza.
9. Napełnić chłodnicę płynem do podstawy króćca wlewowego. Założyć korek wlewowy chłodnicy. Dokręcić korek do pierwszego oporu. Uruchomić silnik i umożliwić jego podgrzanie (do włączenia wentylatora)
10. Wyłączyć silnik i poczekać, aż nie będzie gorący. Sprawdzić stan płynu w chłodnicy i w razie potrzeby uzupełnić. Założyć korek wlewowy i całkowicie dokręcić.
11. Nalać płynu do zbiorniczka wyrównawczego, do kreski MAX. Założyć korek.


Inspekcja świec zapłonowych

Zgodnie z planem serwisowym świece zapłonowe powinny być wymieniane co każde
45 000km (H22A7: co 105 000km). Warto jednak poświecić trochę czasu i sprawdzać ich stan częściej, np. 2 razy w roku - zwłaszcza przed okresem jesienno zimowym. Również w przypadku korzystania z instalacji LPG warto szczególnie dbać o elementy układu zapłonowego, w tym o świece zapłonowe.

Aby sprawdzić stan świec należy:
1. Wymontować świece z głowicy silnika.
2. Sprawdzić elektrody i porcelanową izolację pod katem:

accord6gen - inspekcja świec zapłonowych

Wypalenie lub zużycie elektrod może być spowodowane przez:
• Przyspieszony zapłon.
• Luźne świece zapłonowe.
• Zbyt małą wartością cieplną świecy.
• Niedostateczne chłodzenie.

Nagar na świecy może być spowodowany przez:
• Opóźniony zapłon.
• Olej w komorze spalania.
• Nieprawidłową przerwę elektrod świecy.
• Zbyt dużą wartość cieplną świecy.
• Zbyt długie pozostawiania silnika na obrotach biegu jałowego/jazda z niskimi prędkościami.
• Zanieczyszczony filtr powietrza.
• Uszkodzoną cewkę zapłonową lub przewody wysokiego napięcia.

3. Wyregulować przerwę elektrod świecy szczelinomierzem (przerwa: 1.0 - 1.1 mm). Uwaga: w przypadku silnika H22A7 i świec NGK PZFR6F-11/ ND PKJ20CR-L11 nie reguluje się przerwy między elektrodami. Jeśli przerwa jest większa niż 1.3 mm świece należy wymienić na nowe.

Jeśli środkowa elektroda jest zaokrąglona należy wymienić świecę.
Jeśli jest zużyta lub uszkodzona należy wymienić świecę.

4. Gwint świecy pokryć niewielką ilością środka zabezpieczającego gwinty przed zakleszczeniem (np. smar miedziany) i wkręcić świece do głowicy silnika. Dociągnąć je momentem 18 Nm.

Olej w automatycznej skrzyni biegów

Obsługa skrzyni biegów powinna być wykonywana stosownie do zaleceń wynikających z tabeli przeglądów okresowych (uwzględniając przebieg i okres czasu od poprzedniej wymiany).

Poziom w automatycznej skrzyni biegów należy sprawdzać, gdy silnik posiada temperaturę roboczą.

1. Ustawić samochód na równej i płaskiej powierzchni. Wyłączyć silnik.
2. Wyjąć z obudowy skrzyni biegów bagnet wskazujący poziom płynu (żółty uchwyt) i wytrzeć wskaźnik czystą szmatką.
3. Włożyć ponownie do gniazda w obudowie skrzyni.
4. Wyjąć bagnet z obudowy skrzyni i sprawdzić poziom płynu. Stan płynu powinien znajdować się pomiędzy górnym a dolnym znakiem na miarce bagnetu.
5. Jeśli stan płynu znajduje się poniżej dolnego znaku na wskaźniku, dolać płynu przez rurkę do poziomu znaku górnego. Stosować wyłącznie Rekomendowany jest oryginalny Honda ATF (Automatic Transmission Fluid) PREMIUM lub ATF DEXRON® II lub III


Płyny w układzie hamulcowym i sprzęgła

Raz w miesiącu sprawdzać stan płynów w zbiorniczku układu hamulcowego i w zbiorniczku wspomagania sprzęgła. Samochód nie posiada zbiorniczka wspomagania sprzęgła gdy posiada automatyczną skrzynie biegów.

Płyn hamulcowy w obwodzie układu hamulcowego i w układzie ABS powinien być wymieniany na nowy stosownie do zaleceń wynikających z tabeli przeglądów okresowych (uwzględniając przebieg i okres czasu od poprzedniej wymiany).

Układ hamulcowy

Poziom płynu powinien znajdować się pomiędzy znakami MIN i MAX. Znaki znajdują się na bocznej części zbiorniczka, a poziom płynu widać przez półprzezroczyste tworzywo z jakiego wykonany jest zbiorniczek. Jeśli poziom płynu znajduje się na wysokości znaku MIN lub poniżej tego znaku, oznacza to, że należy zająć się układem hamulcowym. Należy sprawdzić szczelność układu i stan zużycia klocków hamulcowych.
W przypadku potrzeby uzupełnienia płynu hamulcowego należy uzupełnić go do znaku MAX. Stosować wyłącznie płyn Genuine Honda Brake Fluid lub inny markowy płyn hamulcowy klasy DOT3 lub DOT4. Nie stosować płynu klasy DOT5!

Układ wspomagania sprzęgła

Poziom płynu powinien znajdować się pomiędzy znakami MIN i MAX. Znaki znajdują się na bocznej części zbiorniczka, a poziom płynu widać przez półprzezroczyste tworzywo z jakiego wykonany jest zbiorniczek. Jeśli poziom płynu znajduje się na wysokości znaku MIN lub poniżej tego znaku należy dolać do wymaganego poziomu płynu hamulcowego. Stosować ten sam płyn DOt3 lub DOT4, który zalecany jest do układu hamulcowego. Niski poziom płynu może wskazywać na nieszczelność układu wspomagania sprzęgła. Należy jak najszybciej dokonać przeglądu w specjalistycznym warsztacie.


Układ wspomagania kierownicy

Sprawdzać stan płynu w zbiorniczku układu wspomagania kierownicy raz w miesiącu. Poziom płynu należy sprawdzać na zimnym silniku. Poziom płynu powinien znajdować się pomiędzy znakami MIN i MAX. Jeśli poziom płynu znajduje się na poniżej znaku MIN należy dolać płynu do poziomu MAX.
Uwaga: Używanie w układzie wspomagania kierownicy płynów do automatycznej skrzyni biegów lub innych niż zalecane spowoduje uszkodzenie układu. Należy używać wyłącznie oryginalnego płynu Honda PSF (Power Steering Fluid)

Niski poziom płynu w zbiorniczku może oznaczać nieszczelność układu. Należy wtedy jak najczęściej kontrolować poziomu płynu i wykonać przegląd układu kierowniczego w specjalistycznym zakładzie.


Akumulator

Raz w miesiącu należy sprawdzać stan akumulatora. Należy sprawdzać poziom naładowania, prawidłowy poziom elektrolitu oraz czystość klem.

Uwaga: podczas pracy akumulatora wydzielany jest wodór, który z powietrzem może tworzyć mieszankę wybuchową.
Uwaga: akumulator jest wypełniony elektrolitem, który jest roztworem żrącego kwasu siarkowego.

Oryginalny akumulator Honda (jak również niektóre modele dostępne w handlu) posiada wskaźnik służący do kontroli stopnia naładowania. Etykieta na akumulatorze wyjaśnia sposób oceny naładowania akumulatora na podstawie obserwacji wskaźnika.

W celu ochrony klem akumulatora przed korozją należy zakonserwować je przy użyciu smaru. Korozję i nalot na klemach usuwa się poprzez użycie wodnego roztworu sody oczyszczonej. Po pokryciu klemy roztworem nastąpi pienienie sody i zmiana barwy na brązową. Po zaniku pienienia oczyścić klemę czystą wodą i wytrzeć akumulator do sucha. Klemy pokryć warstwą smaru lub wazeliny technicznej. Mocno skorodowane klemy należy najpierw oczyścić za pomocą szczotki drucianej a następnie poprzez użycie wodnego roztworu sody oczyszczonej.

Jeśli akumulator wymaga doładowania z prostownika, przed ładowaniem odłączyć obydwa przewody od akumulatora. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia układu elektrycznego i elektronicznego samochodu. W pierwszej kolejności należy odłączyć przewód połączony z biegunem ujemnym (-). Przy podłączaniu przewodów, przewód ten powinien być podłączany jako ostatni.


Klimatyzacja

Klimatyzacja stanowi układ zamknięty. Wszelkie większe prace, jak np. doładowanie czynnika chłodzącego powinny być dokonywane przez specjalistę. Kierowca we własnym zakresie może wykonać tylko kilka czynności, które pozwolą na efektywne działanie układu klimatyzacji.

Okresowo należy sprawdzać drożność ożebrowania chłodnicy silnika i chłodnicy (skraplacza) klimatyzacji. Przednia część ożebrowania może zostać zatkana przez liście, owady i inne zanieczyszczenia. Utrudnia to przepływ powietrza i zmniejsza skuteczność chłodzenia. Zanieczyszczenia usuwać słabym ciśnieniem wody lub miękką szczotką.

W okresie niskich temperatur klimatyzację należy uruchamiać przynajmniej raz w tygodniu. W takim przypadku klimatyzację należy włączać podczas jazdy w stałych warunkach - silnik powinien posiadać normalną temperaturę pracy. Pozwoli to na rozprowadzenie oleju smarnego wchodzącego w skład czynnika chłodzącego klimatyzacji.

Jeśli klimatyzacja nie chłodzi w stopniu wystarczającym należy udać się do serwisu celem sprawdzenia układu. Układ klimatyzacji należy uzupełniać czynnikiem HFC 134a (R 134a). Wiecej...


Opony

Aby jazda była bezpieczna opony muszą być właściwego typu i rozmiaru, w dobrym stanie, z nieużytym bieżnikiem oraz z prawidłowym ciśnieniem.

Ciśnienie w oponach

Utrzymywanie właściwego ciśnienia w oponach pozwala na najlepsze połączenie komfortu jazdy , własności trakcyjnych i trwałości bieżnika. W przypadku zbyt niskiego ciśnienia występuje nierównomierne zużycie bieżnika (mocniejsze w na brzegach szerokości opony), nadmierne zużycie paliwa, pogorszenie właściwości trakcyjnych i przyczepności oraz większe prawdopodobieństwo awarii ogumienia. Nadmierne ciśnienie w oponach przyczynia się do nierównomiernego zużycia opon (mocniejsze w środku szerokości opony) i pogarsza komfort jazdy. Zalecane jest codzienne wizualne sprawdzenie stanu opon a raz w miesiącu sprawdzić ciśnienie. Pamiętać też należy o sprawdzeniu ciśnienia w kole zapasowym.
Ciśnienie sprawdzać, gdy opony są zimne. Oznacza to, że samochód powinien być nieużywany przez co najmniej 3 godziny. Jeśli samochód był używany przed pomiarem ciśnienia w oponach, opony można uznać za zimne o ile przebieg samochodu wynosił mniej niż 1,5 km.
Pomiar ciśnienia w oponach po przebiegu kilkunastu kilometrów daje odczyt o 0,3 - 0,4 atm. wyższy w porównaniu z pomiarem na zimno. Jest to normalne zjawisko i nie należy z tego powodu zmniejszać ciśnienia w oponach, gdyż opona będzie niedopompowana.

Zalecane ciśnienie w oponach

Poprawne wartości ciśnienia w zimnych oponach podano na naklejce informacyjnej widocznej po otwarciu tylnych lewych drzwi. Zaleca się posiadanie i używanie własnego ciśnieniomierza do pomiaru ciśnienia w oponach. Pozwoli to na łatwiejsze ustalenie w razie spadku ciśnienia czy powodem jest nieszczelność opony czy rozbieżność odczytów różnych ciśnieniomierzy.
Opony bezdętkowe posiadają częściową zdolność do samouszczelniania się w przypadku przebicia. W takim przypadku spadek ciśnienia następuje bardzo powoli i dlatego należy dokładnie sprawdzać ogumienie nawet w przypadku małego zmniejszenia ciśnienia w oponie.

Sprawdzanie ogumienia

Każdorazowo podczas sprawdzania ciśnienia w oponach należy również sprawdzić ewentualne uszkodzenia mechaniczne opon, występowanie ciał obcych w oponach oraz ich zużycie. Należy sprawdzić: • Występowanie wypukłości i rozwarstwień bieżnika i boku opony. Wymienić oponę w przypadku ich wykrycia
• Występowanie nacięć, rozwarstwień i pęknięć boku opony. Wymienić oponę jeśli widoczne są fragmenty kordu lub przekładek
• Nadmiernie zużyty bieżnik
Bieżnik opon samochodowych posiada wtopione wskaźniki zużycia bieżnika. Bieżnik posiada w kilku punktach poprzeczne paski kontrolne TWI [Tread Wear Indicator] o szerokości 12,7 mm. Gdy bieżnik opony zużyje się do poziomu tych pasków kontrolnych oznacza, że głębokość bieżnika opony wynosi 1,6 mm. Opona o takim stopniu zużycia zapewnia niewielką przyczepność na mokrej nawierzchni. Oponę należy wymienić, jeśli paski kontrolne TWI będą widoczne w trzech lub więcej miejscach na całym obwodzie opony.

Konserwacja ogumienia

Oprócz utrzymywania właściwego ciśnienia na zużycie opon ma wpływ geometria kół. Jeżeli zauważy się nadmierne zużycie opon należy bezzwłocznie udać Siudo serwisu w celu sprawdzenia ustawienia geometrii zawieszenia.
Nowy samochód opuszczając fabrykę posiada poprawnie wyważone koła. Po pewnym okresie eksploatacji auta wymagane jest ponowne wyważenie kół, w celu przedwczesnego zużycia opon i innych elementów samochodu. Koła należy wyważać niezwłocznie po stwierdzeniu nadmiernych wibracji w czasie jazdy. Koła należy również wyważyć po każdej naprawie opony lub zdjęciu jej z felgi. Konieczne jest też wyważenie kół po wymianie opon. Zwiększa to komfort jazdy oraz wydłuża przebieg eksploatacji ogumienia. Należy stosować dynamiczny typ wyważania kół.Samodiagnostyka i odczytywanie kodów błędów ECU

Każde zaawansowany element w aucie (jak np. silnik, automatyczna skrzynia biegów lub ABS) działa pod nadzorem urządzenia sterującego. Z reguły, sterowniki posiadają możliwość kontroli działania układu którym sterują, identyfikacji ewentualnych problemów i logowania w swojej pamięci zaistniałych błędów. Za pomocą podłączonego interfejsu serwisowego można odczytać ze sterowników wyżej wymienione parametry i oczywiście można zrobić to w przypadku sterowników zastosowanych w Hondzie Accord 6 generacji.
Jednak prawdziwą gratką dla użytkownika Hondy jest to, że jest on w stanie samemu zdiagnozować kody błędów [DTC - (Diagnostic Trouble Codes)] zalogowane w pamięci sterownika - bez konieczności użycia jakiegokolwiek dodatkowego sprzętu diagnostycznego czy oprogramowania. Wystarczy trochę chęci i niniejsza instrukcja.

Trochę historii
Idea samodiagnostyki silnika jest rozwijana przez Hondę od połowy lat 80-tych. Pierwsze wersje samodiagnostyki sterownika silnika [ECU - Engine Control Unit (jednostka sterująca silnikiem)] informowały o kodzie błędu za pomocą czterech diod LED wbudowanych w obudowę sterownika. Następnie wprowadzono 1 diodę LED, która o kodzie błędu informowała przez określone sekwencje błysków. Potem rolę diody LED przejęła kontrolka "Check Engine" zainstalowana w zestawie wskaźników i to ona wymigiwała kody zapisane w pamięci sterownika.
Kamieniem milowym było wyprowadzenie sygnału cyfrowego na dedykowanym złączu dla serwisowych urządzeń skanujących. W europejskiej wersji modelu Accord miało to miejsce w 1996 r. - po liftingu w piątej generacji modelu. Możliwość przesyłania danych do urządzeń skanujących umożliwiło zwiększenie ilości kodów błędów raportowanych przez sterownik oraz przesyłanie bieżących odczytów z elementów układu obsługiwanego przez sterownik (np. bieżące odczyty z czujników).

Całe szczęście Honda nie zrezygnowała z możliwości wymigiwania kodów błędów przez kontrolkę "Check Engine", dlatego ECU Hondy Accord 6 generacji dysponuje 2 kanałami komunikacyjnymi:
- pierwszy: tradycyjny, poprzez kody błyskowe kontrolki "Check Engine". Obsługuje mniejszą liczbę kodów błędów i nie ma możliwości bieżącego podglądu odczytu z czujników, ale za to nie potrzebuje żadnego dodatkowego sprzętu.
- drugi: cyfrowy, poprzez złącze do podłączenia urządzeń skanujących lub innego interfejsu serwisowego. Pozwala na identyfikację dużo większej ilości informacji oraz bieżące odczyty, za to potrzebuje dodatkowy osprzęt diagnostyczny.

Odczytywanie kodów błędów ECU w Hondzie Accord 6 generacji
Jak już zostało o tym wspomniane powyżej Accord VI generacji dysponuje dwoma metodami przesyłania danych z ECU, czyli jednostki sterującej silnikiem:
- kody błyskowe kontrolki "Check Engine",
- dane cyfrowe do osprzętu diagnostycznego.
W domowych warunkach użytkownik raczej nie ma możliwości dostępu do specjalistycznych skanerów diagnostycznych - dlatego z jego punktu widzenia najważniejsza jest metoda tradycyjna, czyli oparta na kodach błyskowych kontrolki "Check Engine".

Kiedy robić odczytywanie kodów błędów ECU?
Gdy pojawi się usterka lub nieprawidłowość w działaniu silnika, to ECU informuje o tym kierowcę poprzez zapalenie kontrolki "Check Engine" - w trakcie pracy silnika zapala się kontrolka "CE" w zestawie wskaźników. To znaczy, że ECU wykrył błąd silnika, zapisał go w swojej pamięci i poinformował o tym kierowcę. Istotą sprawy jest to, aby dowiedzieć się od ECU jaki błąd wystąpił, gdyż daje nam to informację o przyczynie problemu. Dlatego właśnie odczytujemy kody błędów ECU.


Procedura odczytywania kodów błędów DTC z pamięci ECU

Aby odczytać kody błędów należy:

1. Ustawić kluczyk w stacyjce w położeniu "wyłączony"
2. Za pomocą zwory serwisowej zwieramy 2-pinowe złącze serwisowe SCS (Sernice Check Connector). Zamiast zwory serwisowej można użyć spinacza biurowego - sprawdza się wyśmienicie.
Gdzie jest 2-pinowe złącze serwiswe SCS? Złącze SCS to niebieska wtyczka do której podłączone są dwa przewody. Znajduje się pod deską rozdzielcza, po stronie pasażera na wysokości pokrywy schowka.

accord6gen - gdzie jest zlacze serwisowe?

3. Przekręć kluczyk w stacyjce w położenie "zapłon"
4. Jeśli w pamięci ECU zapisane są kody usterek, to kontrolka "Check Engine" zacznie migać. Kontrolka sygnalizuje kody DTC ilością i długością błysków i może zasygnalizować kody kilku usterek zapisanych w pamięci ECU. Kody są wymigiwane jeden po drugim. Kody DTC od 1 do 9 są sygnalizowane serią krótkich rozbłysków. Kody od 10 do 92 sygnalizowane są serią długich a następnie krótkich rozbłysków. Długie rozbłyski określają pierwszą cyfrę kodu. Każdy z kodów należy odczytać przynajmniej dwa razy, by uniknąć pomyłki.

accord6gen - kody błędów ECU

WAŻNE: Jeśli w pamięci ECU nie ma zapisanych kodów błędów DTC, to po przekręceniu kluczyka w położenie "zapłon" kontrolka "Check Engine" zacznie świecić ciągłym światłem i nie będzie migać.
5. Po odczytaniu wszystkich kodów błędów zapisanych w pamięci ECU przekręcamy kluczyk w stacyjce w pozycję "wyłączony". Wyjmujemy zworę (spinacz) ze złącza serwisowego SCS.
Koniec procedury.


Kody błędów usterek DTC i ich znaczenie

W zależności od modelu silnika i roku produkcji Accorda 6 generacji kontrolka "Check Engine" może sygnalizować obecność w pamięci ECU następujących kodów błędów:

1 podgrzewany czujnik tlenu (sonda lambda) - podstawowa
3 czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym (MAP)
4 czujnik pozycji wału korbowego (CKP)
5 czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym (MAP)
6 czujnik temperatury płynu chłodzącego (ECT)
7 czujnik położenia przepustnicy (TP)
8 czujnik górnego martwego położenia tłoka (TDC)
9 czujnik położenia tłoka w pierwszym cylindrze (CYP)
10 czujnik temperatury powietrza dolotowego (IAT)
12 układ recyrkulacji spalin (EGR)
13 czujnik ciśnienia atmosferycznego
14 zawór powietrza biegu jałowego (IAC)
15 sygnał wyjściowy zapłonu
17 czujnik prędkości jazdy (VSS)
22 system VTEC
23 czujnik spalania stukowego
30 sygnał A między A/T i FI
31 sygnał B między A/T i FI
41 grzejnik podgrzewanego czujnika tlenu (sonda lambda) - podstawowy
43 układ zasilania paliwem
45 mieszanka zbyt bogata lub zbyt uboga
48 podgrzewany czujnik tlenu (sonda lambda) - podstawowy
61 podgrzewany czujnik tlenu (sonda lambda) - podstawowy
63 podgrzewany czujnik tlenu (sonda lambda) - pomocniczy
65 grzejnik podgrzewanego czujnika tlenu (sonda lambda) - pomocniczy
67 system katalizatora
70 sterowanie skrzynią automatyczną A/T
71 przerwa w zapłonie cylindra 1 lub losowe przerwy w zapłonie
72 przerwa w zapłonie cylindra 2 lub losowe przerwy w zapłonie
73 przerwa w zapłonie cylindra 3 lub losowe przerwy w zapłonie
74 przerwa w zapłonie cylindra 4 lub losowe przerwy w zapłonie
80 układ recyrkulacji spalin (EGR)
92 system sterowania oparami paliwa (EVAP)

Dzięki odczytanemu kodowi błędu DTC wiemy co jest przyczyną usterki silnika (sygnalizowanej w czasie jazdy przez świecenie się kontrolki "Check Engine")

Reset ECU - kasowanie błędów z pamięci ECU

Procedura kasowania błędów (reset ECU)
Błędy odczytane z ECU cały czas pozostają zapisane w jego pamięci. Dlatego musimy sami je wykasować.
Jak to zrobić? Bardzo prosto: po zakończeniu procedury odczytywania kodów błędów należy wyjąć na 10 sekund bezpiecznik opisany jako CLOCK BACK UP (7.5 A), w zależności od wersji silnikowej posiadający nr 6 lub 13, znajdujący się w skrzynce bezpieczników w desce rozdzielczej na wysokości fotela pasażera. I już - błędy wykasowane.
Warto pamiętać, że jeśli usterka nie została usunięta i ECU cały czas wykrywa problem silnika to błąd ten jest ponownie pojawi się w pamięci ECU.

Procedura samouczenia - czy trzeba robić po resecie ECU?
Na wielu forach Hondy przekazywane są "z pokolenia na pokolenie" informacje, że po resecie ECU sterownik nie ma odpowiednich nastaw adaptacyjnych map paliwowych i zapłonu, i że trzeba ECU ich nauczyć. Jak ECU uczyć tak naprawdę nie wiadomo, bo "forumowych" sposobów na to uczenie jest wiele i zależą one głównie od tradycji danego forum.
Ja do "uczenia" ECU po resecie ani nie zachęcam, ani tego nie odradzam. Niemniej, do myślenia powinno dawać to, że na ten temat Honda nie przygotowała żadnej procedury serwisowej. Również sam fakt potrzeby "uczenia" ECU po resecie nie jest przez Hondę w ogóle udokumentowany. Czyżby zatem konieczność poresetowej nauki ECU było tylko formowym "urban legend"?

top